Liên hệ phòng kinh doanh

Cấp quản lí và chuyên viên tư vấn cao cấp

Sếp Tiên

Ms. Hồ Thị Ngọc Tiên

Giám Đốc Sàn Bình Thạnh

z2050964971717_e8b4cbda65c30b3227996322aa314c5d

Mr. Hoàng Hồng Phi Long

Trưởng phòng kinh doanh
IMG_2730

Ms. Nguyễn Thị Như Ý

Trưởng phòng kinh doanh
IMG_2746

Mr. Nguyễn Nhật Lân

Trường phòng kinh doanh
IMG_2833

Mr. Đỗ Quốc Khánh

Trưởng phòng kinh doanh
IMG_2734

Ms. Nguyễn Thị Ly

Chuyên viên kinh doanh