Sự kiện

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỐNG SẢN QUÝ 1/2022

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỐNG SẢN QUÝ 1/2022

  • Báo cáo tổng hợp kinh tế thị trường Việt Nam năm 2021 Báo cáo phân tích từ góc độ kinh tế vĩ mô, xu hướng bán lẻ và tiêu dùng của thị trường Việt Nam. Nội dung của báo cáo bao gồm những thông tin sau: Xu hướng của nền kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2020 và 2021. Tác động của COVID-19 đến hành vi của người Việt Nam.

quay lại danh sách các sự kiện

Form đăng ký nhận tài liệu